انتشارات برای 20 ، منتخب بهترین کتابهای آموزشی بهترین کتابهای کمک درسی در کلیه دروس
تهیه و ارسال کلیه کتابهای کمک آموزشی با تخفیف ویژه برای مدرسان
020%

جزوه سوالات نهایی محاسبات فنی2مکانیک خودرو

قیمت : 6000

5100

جزئیات
050%

پاسخ نامه تشریحی ریاضی هشتم (جلد دوم)

قیمت : 13000

6500

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی اجزای ماشین

قیمت : 6000

5100

جزئیات
050%

پاسخ نامه تشریحی ریاضی سوم ابتدایی(جلد دوم)

قیمت : 12000

6000

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی محاسبات فنی2ساخت وتولید

قیمت : 6000

5100

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی رسم فنی تخصصی مکانیک خودرو

قیمت : 6000

5100

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی تاسیسات ساختمان(معماری)

قیمت : 6000

4800

جزئیات
020%

جزوه سوالات نهایی فناوری ساختمانهای بتنی(ساختمان)

قیمت : 6000

4800

جزئیات

دیگر ناشران

تعداد بازدید : 4510

انشارات برای 20

15%

تعداد بازدید : 427

10%

تعداد بازدید : 858

انتشارات افق دور

20%

تعداد بازدید : 423

انتشارات ریواس

20%

Up