بخش شرح قوانین کتاب 20


سیاست اصلی و استراتژی برای 20 ، بر حفظ و نگهداری اطلاعات خصوصی کاربران و اعضا بنا نهاده شده است و بر همین اساسی کلیه سیاستها و تصمیم گیریهای مربوطه در راستای حفظ حریم و اطلاعات خصوصی اعضا و مشتریان است.
برای 20 ، در راستای احترام به حقوق کاربران و مشتریان موارد زیر را به عنوان سیاستهای کلی حفظ حریم خصوصی کاربران و اعضای خود مد نظر قرار داده است

سیاست شماره 1 :
هدف اصلی از عضویت ، تنها به دلیل ارائه خدمات منحصر به فرد است تا ما بتوانیم با داشتن اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، ایمیل شما را از آخرین رخدادها مطلع سازیم . بدیهی است این اطلاعات خود تنها برای ارائه خدمات تشویقی و برقراری ارتباط با آنان برای ارسال خدمات و کالاهای خریداری شده استفاده می کند.
سیاست شماره 2:
برای 20 ، بر خود واجب میداند که با تمام قوا و توان از کلیه اطلاعات شخصی و خریدهای شما به عنوان عضو سایت حفاظت نموده و این اطلاعات را جز با مجوز مقامات قضایی در اختیار شخصی حقیقی یا حقوقی ثالثی قرار ندهد.
سیاست شماره 3:
کلیه فعالیت های این سایت ، تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد
سیاست شماره 4:
اعضاء در هر زمان که اراده نمایند قادرند اطلاع رسانی پیشنهادات روزانه و یا سایر ایمیل هایی را که از سوی شرکت به ایشان ارسال می شود، متوقف نموده و بعد از آن دیگر ایمیلی از طرف آفراستار به آنان ارسال نمی شود.
سیاست شماره 5:
برای 20، آماده دریافت هر گونه پیشنهاد و یا انتقاد از طرف پذیرنده ها و مشتریان میباشد و جهت هر چه بهتر ارائه نمودن خدمات خود اطلاعات خود را بروز رسانی و امکانات خود را افزایش می دهد
سیاست شماه 6 :
برای 20 ، در قیال سفارش های شما متعهد است که کالای خریداری شده را در اسرع وقت و صحیح و سالم به شما ارسال و در صورت عدم رضایتمندی آنرا عودت نماید .
سیاست شماره 7:
برای20 ، ورود شما را به خانواده بانک کتاب طهران خیر مقدم می گوید و شما را در دریافت خدمات پشتیبانی و راهنمایی می کند .
Up