برای 20

نام کتاب :

ناشر:برای20
نویسنده:خانم یزدانی
نوبت چاپ:سوم
قیمت پشت جلد250000ریال

توضیحات:
مجموع کتابهای صفحه به صفحه برای اولین بار

خصوصیات این مجموعه به صورت بررسی و اموزش صفحه به صفحه ی کتاب درسی علوم چهارم به همراه سوالات تمرینی هر صفحه آزمونهای ماهانه به همراه سوالات امتحانی دی ماه وخردادماه

اضافه به سبد301820 برگشت به صفحه ناشر

دیگر کتابهای این گروه

علوم پنجم ابتدایی (صفحه به صفحه)

قیمت : 25,000 تومان

12,500 تومان

علوم ششم ابتدایی ( صفحه به صفحه)

قیمت : 25,000 تومان

12,500 تومان

Up