برای 20

نام کتاب :
این کتاب مجموعه 10ساله سوالات کنکور با پاسخ نامه کاملا تشریحی میباشد.

خصوصیات این کتاب :
1:جزو هیئت مولفین میباشد اسادتید برتر پاسخ سوالات را جمع اوری کرده اند.
.
2:فقط سوا لات 10ساله کنکور جمع اوری شده واز سوالات اضافه برای اتلاف وقت شما ا ستفاده نشده است.

3:جزو کتابهای چرخشی میباشد دو کتاب در یک کتاب عمومی و اختصاصی داخل یک کتاب میباشد که از نظر قیمت هم مرقوم به صرفه هست.

اضافه به سبد398981 برگشت به صفحه ناشر

دیگر کتابهای این گروه

کنکور حسابداری عمومی واختصاصی (چرخشی)

قیمت : 40,000 تومان

24,000 تومان

عمومی و پایه

قیمت : 25,000 تومان

20,000 تومان

کنکور معماری عمومی واختصاصی (چرخشی)

قیمت : 40,000 تومان

32,000 تومان

Up